Belasting

November 15, 2016

Voldoening aan dividendbelasting-vereistes

Ons kliënte is daarvan bewus dat dividendbelasting reeds met ingang 1 April 2012 die ou Sekondêre Belasting op Maatskappye (SBM) vervang het. SBM was, kortliks gestel, […]
February 10, 2017

Lenings aan Trusts

Nuwe belastingwetgewing, en spesifiek ‘n nuwe artikel 7C wat in die Inkomstebelastingwet ingevoeg is, het ‘n groot invloed op leningsrekenings wat deur ‘n trust aan ‘n verbonde […]
July 9, 2019

Belasting op buitelandse indiensnemingsinkomstes

Artikel 10(1)(o)(ii) bied verligting aan belastingbetalers deur nie op buitelandse indiensnemingsinkomste (“employment income”) belas te word nie aangesien die buitelandse maatskappy reeds LBS / belasting op […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X