Trust

July 27, 2015

So wanneer is ek by magte om as trustee op te tree?

Die Wet op Beheer van Trustgoedere 57 van 1988 definieer ‘n trustee as “enige persoon (ingesluit die oprigter) wat optree as trustee uit hoofde van ‘n […]
July 27, 2015

The importance of the independent trustee

A well-known court case, Land Bank of South Africa vs JL Parker and Two Others (the Parker case) irrevocably changed the requirements for independent trustees to […]
August 24, 2015

Sekere riglyne vir boedelbeplanning

Die hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die […]
October 27, 2015

Taxation of trusts

In the budget speech during February 2013 the minister of finance mentioned that the taxation of trusts will come under review to control abuse. In the […]
February 10, 2017

Lenings aan Trusts

Nuwe belastingwetgewing, en spesifiek ‘n nuwe artikel 7C wat in die Inkomstebelastingwet ingevoeg is, het ‘n groot invloed op leningsrekenings wat deur ‘n trust aan ‘n verbonde […]
October 8, 2018

The benefits of creating a trust

Trusts are well-known to facilitate effective estate planning and continuity planning strategies. That said, setting up a trust – whether an inter vivos (between the living) […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X